Department №40

about department

Staff


Alexey Klimentov

Anastasia Kurova

Belotsky Konstantin

Belyaev Nikita

Chernyshev Boris

Dmitriev Aleksandr Evgenyevich

Efros Victor

Ekaterina Shlepkina

Grobov Alexey

Gurov Yury

Ilyin Andrey

Ioffe Boris

Ippolitov Mikhail

Kantserov Vadim

Karpuhin Vasily

Khlopov Maxim

Kirillov Alexander

Litvinovich Evgeny

Machulin Igor

Maksim Solovyov

Manko Vladislav

Mufazalova Alyona

Peresunko Dmitry

Ponomarenko Daniil

Proklova Nadezda

Romaniouk Anatoli

Rubin Sergey

Shchurenkova Tatiana

Shibaev Konstantin

Skorokhvatov Mikhail

Smirnov Serge

Smirnov Yury

Soldatov Evgeny

Svadkovsky Igor

Tatyana Leonova

Teterin Petr

Tikhomirov Vladimir

Viktor Starostin